บริษัท แปซิฟิค เอ็นไวรอนเมนทัล อีโวลูชั่น จำกัด

1879 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 

Pacific Environmental Evolution Co., Ltd.

1879 Pattanakarn Rd. Suanlung, Suanlung, Bangkok 10250 Thailand

โทร 02-722-6897-98 แฟกซ์ 02-722-6898

www.pacificee.com