โอโซนคือ

 

โอโซน คือรูปแบบหนึ่งของก๊าซออกซิเจนที่มีพลังสามารถทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ได้เกือบทุกชนิดทั้งในน้ำและในอากาศมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ และ เร็วกว่าคลอรีนถึง 3,125 เท่า ซึ่งโอโซนจะเข้าไปจับโมเลกุลของสารปนเปื้อนและทำการแยกย่อยสลาย โดยการเปลี่ยนโครงสร้างของสารนั้น เมื่อนำโอโซน(O3) ไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียและอากาศเป็นพิษจะช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น สามารถสลายก๊าซพิษขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์และแบคทีเรียในเวลาอันรวดเร็ว หลังทำปฏิกิริยาโอโซนจะแปรสภาพกลับเป็นก๊าซออกซิเจนซึ่งไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลกระทบใดๆ ต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

 
 

Generate high level of Ozone at a Safe Level!

 • A world first: Plasma Ozone Generator featuring a motion sensor and a concentration sensor.
 • Efciently regulates Ozone Generation using an automatic Ozone control monitor.
 • Kills bacterium on surfaces safely.
 • Automatically controls Ozone concentration.
 • No need for filter replacement.

Bactector O3 Specifications

Ozone Generation Corona discharge
Ozone Output 5/20/30/50 mg/h
Air Flow Weak: 16.7 m3/h   Strong: 26.1 m3/h
Ozone Concentration at Outlet Maximum 1.5 ppm
Rated Voltage 230 VAC
Rated Frequency 50/60 Hz
Rated Power Consumption 12 W
Fuse (A) 1 A
Weight 2,100 g
 

Eliminates mould, tobacco smells, pet odours and pollen.

 • Utilize a high-performance Ozone lamp (quartz tube) for low running costs.
 • The built-in fan helps to circulate, deodorizes and disinfects indoor air.
 • Equipped with a built-in timer.
Ozone Output : -
Ozone Concentration at Outlet :   4 ppm
Rate Power Consumption : 28/34 W
Dimension : W560×D100×H175 mm

A World First: To have a visual display of Ozone Density level.

 • Features an Ozone Air concentration meter and a timer to indicate precisely how much time has elapsed.
 • Compact and portable design.
 • Equipped with an automated Ozone Density adjustment using CT Value Setting.
Ozone Output : -Max 3,000 mg/h
Ozone Concentration at Outlet : -
Rate Power Consumption : 80 W
Dimension : W380×D160×H460 mm