บริษัท แปซิฟิค เอ็นไวรอนเมนทัล อีโวลูชั่น จำกัด

1879 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

 

Pacific Environmental Evolution Co., Ltd.

1879 Pattanakarn Rd. Suanlung, Suanlung, Bangkok 10250 Thailand

โทร 02-722-6897-98 แฟกซ์ 02-722-6898

www.pacificee.com

 

บริษัท แปซิฟิค เอ็นไวรอนเมนทัล อีโวลูชั่น จำกัด

เกิดขึ้นโดยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายสินค้า และบริการที่ส่งเสริมนวัตกรรมด้านสุขอนามัย ตามสถานประกอบการ รวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค 

ทีมผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรมีความรู้ ความชำนาญในการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงาน ได้ทำการสรรสินค้าและบริการที่มีประโยชน์ ก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้ประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการของเรา