What is Ozone?

ก๊าซโอโซนคืออะไร

                เพื่อให้รู้จักกับก๊าซโอโซนมากขึ้นดังนี้ ก๊าซโอโซนคืออะตอมของออกซิเจน 3 อะตอม รวมกันเป็น 1 โมเลกุลของโอโซน (O3) ตามปรกติออกซิเจนจะประกอบกันในลักษณะ 2 อะตอม เป็น 1 โมเลกุล (O2) ซึ่งมีคุณสมบัติต่างกันมากคือ O2 จะสามารถคงสภาพอยู่ได้หลายสภาวะ หรือ กล่าวได้ว่ามีความเสถียร (Stable) นั่นเอง แต่ก๊าซโอโซน (O3) จะไม่คงตัวหรือไม่เสถียร (Ustable) เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน ความดัน และการสัมผัสกับสารที่มีพลังงานต่ำกว่าจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) อย่างรวดเร็ว

 

ประโยชน์ของโอโซน

 1. ฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะ แบคทีเรีย (ทำให้เกิดโรคและกลิ่นเหม็น) ที่ความเข้มข้นเพียง 0.01-0.04 PP
 2.  ทำลาย กลิ่น สารเคมี และก๊าศพิษได้ดีเยี่ยม 
 3. ไม่ทิ้งพิษตกค้าง เพราะเมื่อทำปฏิกิริยากับมลพิษเสร็จทุกครั้ง จะได้ ออกซิเจน (O2) จึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 4. สามารถ ผลิตขึ้นได้จากอากาศทั่วไป และบริเวณที่มีไฟฟ้าใช้ 
 5. สามารถควบคุมได้ง่ายอย่างอัตโนมัติ 
 6. ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบำรุงรักษาต่ำมากและใช้ได้ตลอดไป ไม่ต้องคอยเปลี่ยนอันใหม่ เหมือนสารเคมีดับกลิ่นอื่นๆ 

 

การนำไปใช้

 1. ฆ่าเชื้อโรค, ดับกลิ่น, เพิ่มระดับ โอโซน ในน้ำ และ รักษาคุณประโยชน์ที่มีอยู่ในน้ำไม่ให้หายไปทำให้ น้ำมีรสชาติที่ดีขึ้น มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
 2.  โอโซน สามารถช่วยฆ่าเชื้อ และล้างสารที่ตกค้า งออกจากผักผลไม้ ทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้น และยืด เวลาการเก็บรักษา ได้มากถึง 3 เท่าจากปกติ
 3. กำจัดกลิ่นคาว และ คงความสดใหม่ให้กับอาหารหลัง จากผ่านการแช่แข็งในตู้เย็น
 4.  รักษาคุณภาพของอาหารทะเลเพิ่มรสชาติให้กับอาหารด้วยการขจัดเชื้อโรค และ สารเคมี
 5. แช่ภาชนะต่างๆที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยน้ำ โอโซน เพื่อฆ่าเชื้อโรค
 6.  ดับกลิ่นในห้องและมุมต่างๆลดอากาศที่ไม่
 7. ทำให้อากาศบริสุทธ์ เพิ่ม โอโซน ให้กับอากาศ โอโซนเมื่อดูดซับกับสารแปลกปลอมจะเปลี่ยนเป็นออกซิเจน
 8. ใช้น้ำ โอโซน ในการชำระล้างร่างกาย เพื่อฆ่าเชื้อโรค, ล้างเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้ว ช่วยให้ผิวหนังหายใจ ได้ดีขึ้น, ขาวขึ้น และ คืนความชุ่มชื้นให้ แก่ ผิว
 9. โอโซน ใช้อาบน้ำสัตว์เลี้ยง เพื่อ ดับกลิ่น ลดการติดเชื้อตามผิวหนัง ยับยั้งการเจริญเติบโต ของ เห็บ หมัดทำให้สัตว์เลี้ยงของท่าน น่ารักยิ่งขึ้น